Grejanje je proces u kome fizički sistem prima toplotu (termičku energiju).

Po Drugom zakonu termodinamike termička energija se uvek prenosi sa toplijeg na hladnije telo, nikad obrnuto. I to je moguće ostvariti na tri načina:

  • kondukcija – direktan kontakt dva fizička tela
  • konvekcija – podrazumeva postojanje fluida koji se zagreva kondukcijom a zatim dolazi do drugih tela koje opet zagreva kondukcijom. Primer: peć zagreva vazduh koji strujanjem dolazi do drugih tela u prostoru i prenosi toplotu na njih kondukcijom.
  • radijacija (zračenje) Zračenjem se prenosi toplota između dva udaljena tela bez posredstva medijuma.

Kaloriferi i klime, izolacija za grejanje, oprema za podstanice, toplotne pumpe, radijatori I sušači, solarni bojleri i solarni paneli…